Budowa

Bioróżnorodność na wsi

Posted on:

Współczesna wieś staje przed wyzwaniem zachowania bioróżnorodności w obliczu intensywnego rolnictwa i urbanizacji. Zachowanie tego bogactwa przyrody ma fundamentalne znaczenie dla przyszłych pokoleń. Znaczenie bioróżnorodności dla wiejskich ekosystemów […]